Histeroskopi

Histeroskopi

Histeroskopi, hafif genel anestezi altında 3-5 mm kalınlığındaki histeroskop denen optik bir aletle rahim ağzından girilip özel sıvı ile şişirilerk rahim içinin video ekranında gözlenmesidir.

Histeroskopi tanı için veya tedavi için yapılır.

Tanısal histeroskopi

Rahim içinde olabilecek hastalıkları ve anormallikleri teşhis etmek amacıyla yapılır. Bu işleme basitçe yapılabildiğinden ofis histeroskopi de denmektedir. Tanı amacıyla kullanılan histeroskop aletleri çok ince olduğundan anestezi gerekmez ancak yine de hasta konforu açısından genellikle hafif bir genel anestezi altında yapılır.

Histeroskopi adet kanaması bitiminden sonraki birkaç günde yapılır. Bu günlerde rahim içini döşeyen endometrium denen tabaka en ince olduğundan rahim içindeki anormallikler daha net olarak görülür.

Hafif bir genel anestezi ile yapılacağından yaklaşık 6 saatlik açken (yeme ve  içmeden) yapılır.

Tanısal histeroskopi işlemi eğer cerrahi işleme geçilmezse 1-2 dk kadar sürer.

 

Hangi durumlarda tanısal histeroskopi yapılmalıdır?

Çocuk isteği nedeniyle gelen hastalarda muayene sırasında adetin 11-12 günleri vajinal ultrasonografi ile rahimin içi değerlendirilirken rahim içi net ve normal görülmeyen her hastada histeroskopi yapılmalıdır. İlk muayene adetin diğer zamanlarında yapılmışsa ultrasonografide rahim içi yeterince değerlendirilemez. Şüpheli hastalarda Adetin 11-12 günleri mutlaka tekrar vajinal ultrasonografi ile bakılmalıdır.

Tekrarlayan tüp bebek tedavilerinde gebelik oluşmayan hastalarda

Tekrar eden düşüklerin nedenlerini araştırmak için

Doğuştan olan kısırlık veya düşüklere neden olan rahimin gelişme anomalilerinin teşhisinde

Rahim içi yapışıklıkların teşhisinde

Adet kanaması fazla olan veya adetleri haricinde de anormal kanaması olan kadınlarda

Her ne nedenle gelirse gelsin muayene sırasında ultrasonografi ile bakarken rahim içinde polip veya myom şüphesi  olanlarda tanıyı kesinleştirmek için

Histerosalpingografide (HSG) rahim içinde şüpheli anormal bulgusu olanlarda

İpi rahim içine çekilmiş rahim içi araçların (spiral) çıkarılmasında

Menopoz sonrası kanamaların nedenlerinin araştırılmasında

Tanısal histeroskopi sırasında rahim içinde kötü huylu olduğundan şüphelinen dokulardan aynı anda biyopsi de alınabilir.

Operatif histeroskopi

Tanısal histeroskopide rahim içinde görülen anormallikleri tedavi etmek için yapılır. Rezektoskop kullanarak genel anestezi altında genellikle ameliyathane şartlarında yapılır.

Cerrahi histeroskopi genellikle 10 dk ile 30 dk lık bir sürede yapılır.

Hangi durumlarda cerrahi histeroskopi yapılmalıdır?

Poliplerin çıkarılması

Rahimin içinde olan myomların çıkarılması

Doğuştan olan rahimin gelişme anomalilerinden kısırlık veya düşüklere neden olan septumların (rahim içi perdesi) kesilmesi

Rahim içinde olabilen yapışıklıkların açılması

Polip veya myom gibi nedenler olmadığı halde ilaç tedavisiyle de düzelmeyen aşırı kanaması olup çocuk istemeyen hastalarda endometriumun rezeksiyonu

Tanısal histeroskopi ile operatif histeroskopi arka arkaya aynı anda yapılabilir.