Laparoskopik Kist Cerrahisi

Endometrioma denen çikolata kistlerinden başka yumurtalıklarda olan seröz ve müsinöz kistler, dermoid kist gibi zamanla küçülüp kaybolmayacak kistler de laparoskopik olarak alınır. Laparoskopi sırasında diğer yumurtalığa da bakılır. Bazen bu kistlerde kötü huylu değişim olabilir. Şüphelenilirse ameliyat sırasında bu kistlerden patolojik tahlil yapılır. Yumurtalıklarda sık görülen basit fizyolojik kistler genellikle birkaç ayda kendiliğinden kaybolur, bunlar tedavi gerektirmezler. Bu fizyolojik kistlere gereksiz yere yapılan ameliyatlar yumurtalık rezervini azaltabilir.

Dermoid kistler

Her yaşta görülebilirse de daha çok gençlerde olur ve içinde yağ, kıl, diş ve deri dokusu gibi çeşitli dokular içerir. Dermoid kistlerin ultrasonografik görüntüleri tipiktir, çoğu kere tanı ameliyat öncesi bellidir. Bu kistler yumurtalığın  torsiyonuna neden olabilir. Dermoid kistler laparoskopik olarak yumurtalık dokusuna zarar vermeden çıkarılabilir. Ameliyat sırasında kist içindeki yağ ve kılların karın içine yayılıp kalmaması  çok önemlidir. Karın içinde kıllar kalırsa ileride kısırlığa ve karın ağrısına sebeb olacak olan yapışıklıklar gelişebilir. Diğer sağlam görülen yumurtalıkta da dermoid kist olabilir laparoskopi sırasında ona da bakılır.

Laparoskopik yumurtalık torsiyonu ameliyatları

Yumurtalık torsiyonu genellikle yumurtalıkta dermoid kist veya diğer kistler olduğunda veya çocuk isteği nedeniyle gonadotropin denen ilaçlarla tedavi edip yumurta büyümesini sağlarken yumurtalıklarda aşırı yumurta büyümesi ve kistler haline gelmesi veya tüp bebek tadavisi sırasında görülür. Torsiyon yumurtalığın tüp ile beraber kendi ekseni etrafında dönmesi ve bunun sonucunda da yumurtalığın kanlanmasının bozulması ile şişip patlıcan gibi siyahlaşmasıdır. Böyle durumlarda kasıklarda ağrı olur, ağrı gittikçe şiddetlenir, bulantı, kusma ve ateş de olabilir. Acil ameliyat gerektirir.  Torsiyon olan yumurtalıklarda eskiden eğer yumurtalık simsiyah olmuşsa, nekroze olmuştur diye yumurtalık ve tüp tamamen alınırdı. Son yıllarda böyle yumurtalıklarda bile torsiyon tersine döndürülerek çözülmesi sonucu yumurtalığın yerinde bırakılmasıyla o yumurtalığın ileride fonksiyon gördüğü ve üzerinde yine yumurta bulunabildiği görüldüğünden torsiyonda hasta genç ve çocuk isteği varsa yumurtalığı almamak daha doğrudur.